نویسنده : كاشنده

تاریخ :3 بهمن 1392

از شهرستان : شهریار

عالم محضر خداست به جز عالم مجازی!!!!!!

صرفا جهت تذکر به خودم! عالم مجازی هم محضر خداست. خواهر من برادر من! هر حرکتی تو دنیای مجازی انجام میدی مصداقش تو دنیای واقعی رو هم در نظر بگیر.  ببین خدا خشنوده از اون کار یا نه؟  برخوردها اساسی ترین مشکل دنیای مجازی هستند! برادر من که با قصدی که خودت و خدات می دونین با خانم گرم می گ

1 تعداد بازید : 233 بار
نظرات برای ارسال نظر ابتدا باید وارد سایت شوید.